Παρασκευή, 5 Ιουνίου 2009

Αίτηση για αύξηση μισθού στο ......πέος!

ΑΙΤΗΣΗ
Εγώ το πέος , υποβάλω αίτημα μισθολογικής αύξησης , για τους παρακάτω λόγους:

1.Εργάζομαι σωματικά.
2.Εργάζομαι σε μεγάλα βάθη
3.Πέφτω στη δουλειά με το κεφάλι.
4.Δεν εχω ελεύθερα Σαβατ/κα και αργίες.
5.Εργάζομαι σε υγρό περιβάλλον
6.Δεν πληρώνομαι υπερωρίες.
7.Εργάζομαι σε σκοτεινό εργασιακό χώρο που δεν αερίζεται σχεδόν καθόλου
8.Εργάζομαι σε υψηλές θερμοκρασίες
9.Η εργασία μου με εκθέτει σε κινδύνους μόλυνσης και ασθένειας.
10.Συχνά συνεργάζομαι με άπειρους και πρωτάριδες συνεργάτες, και καταπονούμαι ιδιαίτερα.


ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ:

Αγαπητό πέος.
Μετά απο προσεκτική επεξεργασία και έλεγχο του αιτήματός σας , η Διοίκηση αποφάσισε να απορρίψει το αίτημά σας για τους εξής λόγους :
1.Δεν εργάζεστε 8ωρο
2.Αποκοιμάστε μετά απο σύντομο χρόνο εργασίας.
3.Δεν ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες της Διοίκησης
4.Δεν εργάζεστε πάντα εκεί που σας έχει υποδειχθεί αλλά περιφέρεστε συχνά σε άλλους χώρους
5. Πολλές φορές δεν εισέρχεστε απο την κυρία είσοδο , αλλά απο την πίσω πόρτα, αναξέλεγκτος
6.Συχνά δεν αναλαμβάνετε πρωτοβουλία αλλά πρέπει να σας πιέσουν και να σας χειριστούν φιλικά , πριν αναλάβετε εργασία
7. Αφήνετε πίσω σας το χώρο εργασίας πολύ βρώμικο,όταν αποχωρείτε απο αυτόν
8. Δεν τηρείτε πάντα τις οδηγίες ασφάλειας, π.χ. να φοράτε ενδυμασία προστασίας
9. Δεν κάνετε διπλοβάρδιες
10. Μερικές φορές εγκαταλείπετε το χώρο εργασίας, χωρίς η εργασία σας να έχει ολοκληρωθεί
11.Βγαίνετε σε σύνταξη πολύ πριν τα 65
12. Σαν να μη φθάνουν όλα αυτά, σας έχουμε δεί συχνά να εγκαταλείπετε ο χώρο εργασίας μεταφέροντας δυο σάκους , που φαίνονται πολύ ύποπτοι.


ΝΚ

Δεν υπάρχουν σχόλια: